Personnummer 1000
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-10-14
Doddatum 1903-07-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-10-29
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustafva
Efternamn Olsson Palm
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Olsson Palm
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vä 9
Dodforsamling Vä (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013