Personnummer 1002
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-06-28
Doddatum 1914-05-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1901-01-31
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Jonsson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Snärshult
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013