Personnummer 1008
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-06-18
Doddatum 1910-11-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-06-08
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Benedikta
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013