Personnummer 1009
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-02-09
Doddatum 1913-01-01
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Charlotta
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Charlotta
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013