Personnummer 1015
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-12-25
Doddatum 1913-05-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-05-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress V. Hall
Dodforsamling Backaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013