Personnummer 1016
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-10-24
Doddatum 1923-04-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-02-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Gustafsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Gustavsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sjöaryd Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013