Personnummer 1018
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-09-15
Doddatum 1908-12-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-12-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Andreas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013