Personnummer 1019
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-04-10
Doddatum 1917-01-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-09-13
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johannisson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Svenshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013