Personnummer 1025
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-12-14
Doddatum 1915-05-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1868-11-12
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Snärshult
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013