Personnummer 1026
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-07-22
Doddatum 1907-08-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-03-30
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Lindqvist
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Lindkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013