Personnummer 1028
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-02-22
Doddatum 1924-10-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-10-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingeborg
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Brånhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013