Personnummer 1031
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-10-26
Doddatum 1927-03-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-12-10
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Pehrsson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Uppsalagatan 12
Dodforsamling Matteus (Stockholms stad)
Ovrigt1 Anm: Ev änka 18881012
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013