Personnummer 1032
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-01-17
Doddatum 1909-06-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-02-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Pettersson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Loshult 4
Dodforsamling Loshult (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013