Personnummer 1040
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-01-10
Doddatum 1902-07-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-10-18
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Branting
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Branting
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013