Personnummer 1043
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-02-04
Doddatum 1924-03-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-08-08
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Rostad
Dodforsamling Nora stadsförsamling (Örebro län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013