Personnummer 1044
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-05-20
Doddatum 1926-03-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1869-11-20
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013