Personnummer 1046
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-04-24
Doddatum 1927-05-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-08-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Karna
Efternamn Liljedahl
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Karna
NormeratEfternamn Liljedal
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Nr 306
Dodforsamling Kristianstad (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013