Personnummer 1051
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-01-12
Doddatum 1907-04-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-09-17
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gunnar
Efternamn Nilsson Goes
NormeratFornamn Gunnar
NormeratEfternamn Nilsson Goes
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Agersta
Dodforsamling Bromma (Stockholms län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013