Personnummer 1060
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-08-24
Doddatum 1921-12-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-12-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Böshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013