Personnummer 1062
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-08-20
Doddatum 1928-01-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-11-23
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013