Personnummer 1066
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-10-09
Doddatum 1924-10-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-03-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Benedikta
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013