Personnummer 1082
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-02-01
Doddatum 1903-10-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1855-06-23
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Norderroten 4:20
Dodforsamling Visby (I)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013