Personnummer 1111
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-09-15
Doddatum 1909-06-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1861-05-02
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Benedikta
Efternamn Andersson Kronberg
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Andersson Kronberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lehult
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013