Personnummer 1112
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-08-27
Doddatum 1913-04-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1861-12-28
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna
Efternamn Eliasson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Eliasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Karshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013