Personnummer 1113
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-07-04
Doddatum 1920-10-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-05-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Håkansson
TidigareEfternamn Timström
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Håkansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013