Personnummer 1118
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-07-06
Doddatum 1916-01-21
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Elsa
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Elsa
NormeratEfternamn Jönsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fattiggården
Dodforsamling Villie (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013