Personnummer 1120
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-07-05
Doddatum 1919-12-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1863-04-27
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Lind
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Lind
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013