Personnummer 1121
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-03-24
Doddatum 1901-02-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-12-30
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Maria
Efternamn Månsson
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Månsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress V Vram 7
Dodforsamling Västra Vram (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013