Personnummer 1131
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-01-17
Doddatum 1918-08-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-05-10
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Petersdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013