Personnummer 1134
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-02-01
Doddatum 1923-06-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1902-07-27
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Lars
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013