Personnummer 1137
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-06-29
Doddatum 1905-01-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1858-09-04
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Katarina
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Katarina
NormeratEfternamn Andersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013