Personnummer 1139
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-11-29
Doddatum 1912-04-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-09-29
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Bengtsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013