Personnummer 1143
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-08-02
Doddatum 1904-07-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-04-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Sjögård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013