Personnummer 1147
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-03-26
Doddatum 1916-03-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-01-25
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng Nr 1, Andsjöholm
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013