Personnummer 1149
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-11-17
Doddatum 1924-12-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1905-01-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013