Personnummer 1151
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-08-20
Doddatum 1912-07-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-07-06
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Östersund
Dodforsamling Östersund
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013