Personnummer 1155
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-04-23
Doddatum 1919-03-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-02-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Magnusson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gundrastorp 2
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013