Personnummer 1160
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-09-15
Doddatum 1920-01-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-01-07
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson Härdig
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson Härdig
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Talgoxen 1
Dodforsamling Ängelholm (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013