Personnummer 1164
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-09-04
Doddatum 1924-04-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-11-25
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013