Personnummer 1165
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-09-22
Doddatum 1915-09-25
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Petronella
Efternamn Appelberg
NormeratFornamn Petronella
NormeratEfternamn Appelberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng, Tärnhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)