Personnummer 1167
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-04-03
Doddatum 1915-06-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1910-04-15
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Gunnesson
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Gunnesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Misterhult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013