Personnummer 1175
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-06-28
Doddatum 1902-09-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-04-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Liljehult
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Liljehult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng Nr 37
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013