Personnummer 1181
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-04-08
Doddatum 1929-07-29
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Anna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7