Personnummer 1185
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-09-30
Doddatum 1913-10-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1904-02-28
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Persdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Haghult Vg
Kalla1 SDB7