Personnummer 1186
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1833-12-05
Doddatum 1915-05-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1911-06-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013