Personnummer 1193
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1832-09-29
Doddatum 1914-04-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-04-10
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7