Personnummer 1196
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1832-09-04
Doddatum 1918-03-30
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-04-30
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013