Personnummer 1199
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1832-10-08
Doddatum 1921-03-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-12-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Olsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Olsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Enligt FS född 18321114
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013