Personnummer 12
Källtyp HFL
Födelsedatum 1820-06-01
Döddatum 1895-00-00
Källdatum 1827-00-00
Kön M
Förnamn Sven
Patronymikon Johannesson
Tillnamn/efternamn Melin
Normerat förnamn Sven
Efternamn Melin
Boendeadress Markaryd Ng, Andsjöholm
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Johannes
Faderns efternamn Johansson Melin (1791–1869)
Moderns förnamn Johanna
Moderns efternamn Nilsdotter (1799–1864)
Källtyp spec Markaryd AI:7
Forskare Stina L.
Källa 1 Markaryd fsg (G) Husförhör 1827-1832 AI:7 p 291