Personnummer 1201
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1832-06-08
Doddatum 1915-12-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-03-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Ringdal
TidigareEfternamn Pettersdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Ringdal
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013